Ηakkında

VoiceIt’ın yenilikçi çözümü

VoiceIt seçilmiş yetkililer, LGBTQI+ kuruluşları, siyaset ve hükümet temsilcileri gibi kurumları, LGBTQI+ haklarına ilişkin karar alma süreci ve siyasi istişarelere katılmayı arzu eden LGBTQI+ bireyleri konusunda yapıcı bir diyaloga dahil ederek, hakları hakkında daha kapsayıcı bir vizyon oluşturarak, LGBTQI+ bireylerin siyasi karar alma sürecine katılımını ve doğrudan katılımını arttırmayı amaçlamaktadır.

VoiceIt şunları hedefler:

LGBTQI + bireylerin siyasi karar alma sürecine dahil edilmesine katkıda bulunmayı

LGBTQI + topluluğunun siyasete dahil edilmesine ilişkin ortak bir vizyon oluşturmayı

LGBTQI+ bireylerin siyasi karar alma sürecine katılımını arttırmayı

Siyasi karar alma sürecine katılmak isteyen LGBTQI+ bireyleri için ulusal / uluslararası ağları güçlendirmeyi

LGBTQI+ topluluğuna odaklanarak cinsiyet eşitliğini teşvik etmenin önemi konusunda siyasi partiler ve organların farkındalığını arttırmayı.

VoiceIt nasıl başarılı olacak?

LGBTQI+ hakları ile ilgili yanılgılar ve ihtiyaçlara ilişkin Ulusal raporları geliştirerek.

LGBTQI+ haklarının öngörülebilir geleceği için ortak bir vizyon oluşturmak amacıyla Öncelikli Milli Çalışma Grupları kurarak.

Sivil toplum, devlet / hükümet yetkilileri ve siyasi kurum temsilcileri için bir LGBTQI+ Hakları Bilgi Programı geliştirerek

LGBTQI+ bireyleri, LGBTQI + hakları savunucuları ve başka ilgili profesyoneller için bir LGBTQI + Hakları Güçlendirme Programı geliştirerek

LGBTQI+ Hakları Bilgilendirme ve Güçlendirme Seminerleri düzenleyerek

İlgili paydaşlar için güçlendirme faaliyetleri düzenleyerek