Αντικείμενο του έργου VoiceIt

Οι διακρίσεις αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο στον χώρο της πολιτικής. Ωστόσο, η εκπροσώπηση και η συμμετοχή  της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική ζωή είναι μείζονος σημασίας όχι μόνο για
την προώθηση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων και πολιτικών αλλά επίσης για τη διαμόρφωση μίας κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα,
η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία VoiceIt φιλοδοξεί να αυξήσει τη συμμετοχή και την άμεση εμπλοκή
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων κατά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Χρειαζόμαστε τη Φωνή σου!

Αν είστε μέλος της κοινωνίας των πολιτών, κρατικός λειτουργός ή εκπρόσωπος κάποιου πολιτικού θεσμού, μείνετε συντονισμένοι και ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Ενημέρωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+
Δικαιώματα.
Αν είσαι ΛΟΑΤΚΙ+ ή μέλος κάποιας ΛΟΑΤΚΙ+ οργάνωσης, μη διστάσεις
να επικοινωνήσεις μαζί μας για να δηλώσεις συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιωμάτων.
Όλες/οι οι ενδιαφερόμενες/οι έχουν
το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις Δραστηριότητες Ενδυνάμωσης

(π.χ. αντιπαράθεση επιχειρημάτων/deαbates, εργαστήρια/workshops διαδικτυακού ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβισμού, εργαστήρια
ΛΟΑΤΚΙ+ Ακτιβισμού, Τεχνολογίας
και Εικαστικών Τεχνών).

Εταίροι του Έργου

voiceit-partners_anrisd

Νέα

Αφήστε μια απάντηση